top of page
CLEAN CASA
NU ÄNNU MILJÖVÄNLIGARE

​Nu byter vi ut tre av våra rengöringsmedel (kök, badrum och universal) till rengöringstabletter från Skosh som löses upp i vatten från kran ⚪️+💧=🧼 Detta har en stor positiv påverkan på vårt miljöarbete då det framför allt minskar våra inköp av nya plastflaskor avsevärt. 🌍 Dessutom är tabletterna gjorda av bionedbrytbara ämnen och helt utan petroleumbaserade ingredienser för att förhindra föroreningar av vår natur.

Skosh.png

BYTET TILL TABLETTERNA BIDRAR ÄVEN TILL:

• Minskade onödiga koldioxidutsläpp genom minskad vikt vid transport (per tablett ca 5 gr i jämförelse med konventionella rengöringsmedel à ca 550 gr/st. Vi har t.ex. köpt hem över 1000 tabletter levererade i en liten kartong à 7x20x30 cm! Vid stora bulkköp likt de vi kan göra från Skosh minskar vi utsläppen med ca 90% (källa: Skosh) utan att det kräver något stort lager.

• Minskade transporter inom företaget pga att städerskorna kan lagerhålla med tabletterna i varsin liten påse och fylla på själva vid behov hos sina kunder.

• Minskad färskvattenanvändning per enhet med upp till 87%, tack vare minskad sekundärförpackning och mer effektiva produktionsprocesser.

• Att vi förhindrar att engångsflaskor av plast hamnar på en deponi eller i den energikrävande återvinningsprocessen (där tyvärr endast 47% av plasten i Sverige hamnar, källa: www.sweden.se). Minskad produktion av nya PET-flaskor resulterar förstås också i mindre koldioxidutsläpp och minskad användning av fossila bränslen.

Skosh rengöringstabletter är minst lika effektiva som de vi tidigare köpt in och lite kul kuriosa är att en av Sveriges främsta städexperter Marléne Eriksson (känd från tv och @husmorstipset) har provat och rekommenderar produkten.

Hos våra befintliga kunder, som redan har de ”gamla” sprayerna, kommer vi först att använda upp det som finns för att sen återanvända de flaskorna så länge de fungerar bra. Grumme Såpa och toalettrengöringsmedlet fortsätter vi med.


Vi är som ni märker sjukt glada över detta byte och hoppas att du som är vår kund förstår att du genom att välja ett miljömedvetet bolag är med och möjliggör detta. Ett litet gemensamt steg på vägen mot en renare värld! 🙏🏽

bottom of page